English   English   Catala  
+34 650 926 166 | +34 93 772 42 25 info@caplehome.com

QUÈ ÉS CAPLE?

CAPLE es l'acrònim de CAsa PLEgabe , així té l'objectiu de servir espais habitables per a proporcionar la salubritat, estabilitat i durabilitat que ofereix un habitatge, però amb les virtuts d'una tenda, que qualsevol pot muntar i desmuntar tantes vegades com calgui.

De fàcil transport i emmagatzematge , així com el seu muntatge, sense ma d'obra especialitzada, (entre dues persones u eina i mig dia) ajuda a millorar la qualitat de vida dels desplaçats oferint un nou concepte del mínim espai habitable.

Historia de la companyia
Des de el principi de la nostra empresa sempre ens ha mogut una inquietud, la recerca. Aplicar la industrialització en el món de l'arquitectura. I encara que en obra de nova planta el més habitual es utilitzar-la per a la industria o en edificis públics. Hem apostat per aprofitar els seus beneficis per a l'habitatge fins i tot l'unifamiliar. Aquesta inquietud ens ha portat ha desenvolupar la prefabricació fins a les últimes conseqüències, analitzant com podríem fabricar de la manera més eficient l'habitatge mínim. L'habitatge d'accés. Un espai habitable entre el refugi i l'habitatge del mercat reglat.

Gràcies a la convocatòria del de l'INNOBAIX (Cercle d'empresaris que promou la innovació en la empresa) varem aconseguir plasmar el projecte en un proposta funcional i atractiva esdevenint el projecte empresarial guanyador d'aquella convocatòria i en conseqüència recolzat per tirar endavant la recerca.

CAPLE pretén millorar la qualitat de la vida dels desplaçats al oferir un nou concepte del mínim espai habitable

A qui va destinat?

Icon_1GOVERNS

Icon_2UNHCR

Icon_3ONGs

Icon_4

CORPORACIONS EMPRESARIALS

Per explicar a qui va destinat, analitzem les mancances del sistema i aleshores veiem quines necessitats podem cobrir.

-Inexistència de la solució que permeti la rapida i eficient formació d'espai amb la habitabilitat i la robustesa necessàries per oferir salubritat, estabilitat i durabilitat a les persones desplaçades. Espais habilitats per a la transició.

-La precària situació en que es troben els camps de refugiats convertits en municipis repartits per tot el món, on els habitants resideixen sense les mínimes condicions d'habitabilitat i els edificis de serveis existents tampoc les disposen. La inexistència de solucions que permetin la viable formació d'espais habitables salubres i estables.

– Inexistència d'una solució que permeti la formació d'un camp d'habitatges temporals per donar alberg als expulsats dels barris marginals perifèrics demolits per la urbanització de plans urbanístics de creixement. Ni solucions que permetin una reutilització per a cada nova urbanització prevista en el planejament.

Així doncs cobrim les necessitats de governs municipals que han de vetllar per les condicions de vida dels seus conciutadans i dels desplaçats que arriben i s'instal·len als marges de la ciutat de manera que quedi protegida la convivència ciutadana.

Organitzacions d'ajuda humanitària que vetllen per les condicions de vida dels camps i han de garantir la salubritat i la estabilitat dels seus serveis.

Les necessitats de corporacions empresarials que han d'oferir habitatges als seus treballadors, el més proper possible al seu lloc de treball.

CAPLE cobreix les necessitats de governs de empreses y de organitzacions d'ajuda humanitària.

A on?

blog5
Mapa de desplaçats segons ACNUR.

Explora els refugiats al món: http://www.therefugeeproject.org/
mapa_lluviaMapa que reflexa l'estudi de pluviometria anual a nivell mundial.

CAPLE al mercat

CAPLE té l'objectiu de fer el necessari per ajudar a millorar la qualitat de vida de les persones desplaçades, amb el que el mercat és tan públic com privat. Sempre que cobreixi la necessitat que tenim marcada com a objectiu.

Quant al target el categoritzem segons les necessitats bàsiques a cobrir que són:

– Espais habitables de transició per els desplaçats i espais per a edificis de serveis per els camps consolidats.
– Habitatges temporals per a la re col·locació dels habitants dels assentaments marginals, per a facilitar la implementació del planejaments urbanístics y la seva posterior reutilització reubicat per altres intervencions, i habitatges d'accés . Substitució habitacional en creixements marginals consolidats.
– Desplaçament per motius laborals, assentaments temporals de camps de treball.

Comparativa CAPLE amb els productes actuals del mercat

 

TIPOLOGIA DE PRODUCTES VS CAPLE
CARACTERÍSTIQUES TENDA CASA PREFABRICADA CAPLE
Lleuger green_punto red_punto red_punto
Desmontable green_punto red_punto green_punto
Fàcil transport green_punto red_punto green_punto
 No requereix mà d’obra especialitzada green_punto red_punto green_punto
Durabilitat red_punto green_punto green_punto
Autosuficient red_punto red_punto green_punto
Condicions mínimes d’habitabilitat red_punto green_punto green_punto
PRODUCTES EXISTENTES VS CAPLE
CARACTERÍSTIQUES IKEA VISIBLE-GOOD CAPLE
Lleuger green_punto green_punto red_punto
Fàcil transport green_punto green_punto green_punto
 No requereix mà d’ obra especialitzada green_punto green_punto green_punto
Aïllament tèrmic red_punto red_punto green_punto
Llum green_punto red_punto green_punto
Sanejament red_punto red_punto green_punto
Recollida d’agua red_punto red_punto green_punto

CAPLE garanteix que les seves solucions son més eficients que les utilitzades normalment.

Aspectes tècnics

CAPLE, de fabricació industrialitzada, es composa de:

CAIXA HABITABLE I BOSSA D'AUTOSUFICIÈNCIA SUPERIOR I INFERIOR

1. CAIXA HABITABLE
Formada en base a l'assemblatge de peces.
Peça bàsica: panel sandvitx portant discontinu i assemblatge amb sistema patentat de 240cmx120cmx7cm (min.) Anima d'aïllament tèrmic de poliuretà injectat Basf irevestiment interior i exterior:
– Acabats exteriors: acer prelacat, fusta, Viroc, aquapanel, Etc.
– Acabats interiors : fusta, acer prelacat, poliuretà.
– Finestres portes e instal·lacions incorporades segons necessitats a la peça bàsica.

2. BOSSA D'AUTOSUFICIENCIA (Extra)
– BOSSA SUPERIOR: Aljub de recollida d'aigua pluvial i captació d'energia solar a base de contenidor flexible de pvc reforçat . Auto-formable amb capacitat interna d'emmagatzematge de aigua per a 3.082 litres:
– Contenidor prismàtic servit plegat per a estendre sobre la coberta de la caixa habitable. Auto formació per flotació.

– Coberta extraïble per a manteniment, orificis de recollida de l'aigua amb teixits de filtratge d'accés entre nervis de flotació. De 1 a 4 ut. De panells flexibles fotovoltaics (120W12V) incorporats i conduccions per a la aportació de la energia captada a l'interior de l'habitatge. Bateria, inversor, 3 punts de (lluminària, endoll i interruptor)
– Terra amb dues sortides d'evacuació per al subministra interior directe als dos extrems de l'habitatge. Vàlvules d'obertura i filtre en la sortida per manega. I clau de pas inferior per el desaigua exterior.
– Sobreeixidor per al control de la capacitat d'emmagatzematge.

– BOSSA INFERIOR: (R+D) laboratori de recerca i desenvolupament de diferents solucions per el sanejament per a CAPLE.

Descárgate la Ficha Técnica

Rellena tus datos en el formulario y obtén la ficha técnica completa de Caplehome