English   English   Catala  
+34 650 926 166 | +34 93 772 42 25 info@caplehome.com

MODELS

Donada la creixent necessitat d’espais especialitzat per a usos específics per a la població desplaçada. CAPLE dona solucions mitjançant exemples de programes característics: CAPLE·ONE, CAPLE·PLUS, CAPLE·SCHOOL, CAPLE·X·MORE .

· CAPLE és un sistema de formació d’espais habitables. Proporciona ràpidament l’espai interior estable per a qualsevol programa de necessitats.
· CAPLE No és un container. En l’espai d’un container hi caben fins a 10 CAPLE·ONE que es transporten fàcilment emmagatzemats i plegats a l’interior del container.
· CAPLE Te un sistema constructiu que li proporciona la màxima eficiència i rendiment.

– Celeritat de muntatge: Un únic format de peça per a tot l’envoltant. Un sistema d’assemblatge per a totes elles. I una única eina per el seu muntatge complet.
– Rendiment màxim de l’espai plegat en el packaging: aprofitament total de l’espai dels contenidors de 40 peus per al seu transport.
– Estable habitabilitat: Estanquitat, confort, i durabilitat garantida. Aïllament continu complert en tot el perímetre de l’envoltant. Ventilació creuada passiva.
– Autosuficient amb Aigua i/o llum: segon la meteorologia on s’implanti.

CAPLE·ONE

Habitatges plegables, automuntables i autosuficients.

DISSENY ÚNIC PER:

· Proporcionar habitatge estable, salubre i autosuficient per a desplaçats
· Proporcionar espai habitable de transició per a refugiats

AVANTATGES DEL PRODUCTE:

· Salubritat estabilitat i durabilitat
· Automontable i reutilitzable
· Autosuficient: aigua i llum

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES:

· Dimensions de l’espai habitable muntat: 228cmx696cmx228cm
· Superfície útil: 14,60m2, Volum habitable: 31,23m3
· Dimensió i pes de la peça bàsica mínima: 228cmx114cmx07cm i 10,70kg / m2
· Potència instal·lada: 200W
· Pes material del conjunt panells: 789kg
· Comportament davant el foc = Euroclasse B-s1, d0 i B-s3, d0 segons assaig EN13823
· Aïllament de poliuretà injectat de 44kg / m3. per a espessor 70mm, O = 0.32W / m2K
· 10 unitats Caple ONE plegades en contenidor de 40 peus

ESPECIFICACIONS DEL PRODUCTE: Registre patent: P201630845

CAIXA HABITABLE
· A base de panells sandvitx discontinus portants tecnificats de 228cmx114cmx7cm amb aïllant tèrmic de poliuretà injectat i sistema de ensablaje patentat, muntable i desmuntable

COBERTURA AUTO-SUFICIÈNCIA (Extra):
· Captació d’energia solar
· D’1 a 4 Panells flexibles fotovoltaics (120W 12V) i conducció per al subministrament de l’energia captada a l’interior.
· Bateria d’emmagatzematge i 2 punts de lluminària, endoll i interruptor

CAPLE·PLUS

Habitatges plegables, automuntables i autosuficients.

DISSENY ÚNIC PER:

· Proporcionar habitatge estable, salubre i autosuficient per a desplaçats
· Proporcionar habitatge accessible

AVANTATGES DEL PRODUCTE:

· Salubritat, estabilitat i durabilitat
· Automontable i reutilitzable
· Autosuficient: aigua i llum. Sanejament comunitari orgànic

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES:

· Dimensions de l’espai habitable muntat: 342cm x 816cm x 270cm
· Superfície útil: 25’63 m2, volume size: 64’00 m3
· Dimensió i pes de la peça bàsica mínima: 270cm x 114cm x 10cm and 11’93 kg / m2
· Potència instal·lada: from 200W
· Pes material del conjunt panells: 1.357kg
· Comportament davant el foc = Euroclasse B-s1, d0 i B-s3, d0 segons assaig EN13823
· Aïllament de poliuretà injectat de 44kg / m3, per gruix 100 mm, U = 0.23W / m2K
· 4 unitats Caple · PLUS plegades en contenidor de 40 peus

ESPECIFICACIONS DEL PRODUCTE: Registre patent: P201630845

CAIXA HABITABLE

· A base de panells sandvitx discontinus portants tecnificats de 270cmx114cmx10cm amb aïllant tèrmic de poliuretà injectat i sistema d’acoblament patentat, muntable i desmuntable.

BOSSA SUPERIOR DE AUTO-SUFICIÈNCIA (Extra):
· Aljub de recollida d’aigua pluvial i captació d’energia solar a força de aljub de PVC reforçat. Contenidor prismàtic plegable acte-formable amb capacitat interna d’emmagatzematge d’aigua per 3.082l.
· Coberta extraïble per a manteniment, orificis de recollida d’aigua amb teixit de filtratge d’accés.
· Panells flexibles fotovoltaics i conducció per al subministrament de l’energia captada a l’interior.
· Bateria d’emmagatzematge i 3 punts de lluminària, endoll i interruptor.
· Aportació de subministrament de l’aigua emmagatzemada a bany i cuina. Vàlvules d’obertura i filtres a la sortida per mànega.
· WC / pica a base de gibrell amb suport plegable i incorporat a peça bàsica.

CAPLE·SCHOOL

Espais plegables, automuntables i autosuficients.

DISSENY ÚNIC PER:

· Proporcionar espai per a activitat docent estable, salubre i autosuficient
· Proporcionar ràpidament accessibles espais escolars

AVANTATGES DEL PRODUCTE:

· Salubritat, estabilitat i durabilitat
· Automontable i reutilitzable
· Autosuficient: aigua i llum. Sanejament comunitari orgànic

USOS:

· Per Governs locals: Espais per a l’activitat docent, temporals o accessibles. Espais escolars permanents.
· Per Organitzacions no governamentals: única solució constructiva per a la formació d’espai salubre temporal o permanent per a l’activitat docent.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES:

· Dimensions de l’espai habitable muntat: 342cm x 930cm x 270cm, per 4 unitats
· Superfície útil: 117,20m² + 54,68m² (agora), Volum habitable total: 454,75m³
· Dimensió i pes de la peça bàsica mínima: 270cm x 114cm x 10cm and 11’93 kg / m2
· Potència instal·lada: from 200W
· Pes material del conjunt panells: 1.578,09kg / un.
· Comportament davant el foc = Euroclasse B-s1, d0 i B-s3, d0 segons assaig EN13823
· Aïllament de poliuretà injectat de 44kg / m3, per gruix 100 mm, U = 0.23W / m2K
· 4 unitats Caple · PLUS plegades en contenidor de 40 peus
· Escola de 4 unitats per entre 60 i 100 alumnes. En 1 contenidor de 40 peus

ESPECIFICACIONS DEL PRODUCTE: Registre patent: P201630845

CAIXA HABITABLE

· A base de panells sandvitx discontinus portants tecnificats de 270cmx114cmx10cm amb aïllant tèrmic de poliuretà injectat i sistema d’acoblament patentat, muntable i desmuntable.

BOSSA SUPERIOR DE AUTO-SUFICIÈNCIA (Extra):
· Aljub de recollida d’aigua pluvial i captació d’energia solar a força de aljub de PVC reforçat. Contenidor prismàtic plegable acte-formable amb capacitat interna d’emmagatzematge d’aigua per 3.082l.
· Coberta extraïble per a manteniment, orificis de recollida d’aigua amb teixit de filtratge d’accés.
· Panells flexibles fotovoltaics i conducció per al subministrament de l’energia captada a l’interior.
· Bateria d’emmagatzematge i punts de lluminària, endoll i interruptor.
· Aportació de subministrament de l’aigua emmagatzemada a punts necessaris. Vàlvules d’obertura i filtres a la sortida per mànega.

CAPLE·XMORE

Habitatges plegables, automuntables i autosuficients.

DISSENY ÚNIC PER:

· Proporcionar espai per a activitat docent estable, salubre i autosuficient
· Proporcionar espais hospitalaris de campanya

AVANTATGES DEL PRODUCTE:

· Salubritat, estabilitat i durabilitat
· Automontable i reutilitzable
· Autosuficient: aigua i llum. Sanejament comunitari orgànic

USOS:

· Per Governs locals: Espais hospitalaris de campanya. Temporals.
· Per Organitzacions no governamentals: única solució constructiva per a la formació d’espai salubre temporal i de campanya per a l’atenció mèdica.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES:

· Dimensions de l’espai habitable muntat: 342cm x 816cm x 270cm per 12unidades
· Superfície útil total: 307,56m², Volum habitable total: 768,00m³
· Dimensió i pes de la peça bàsica mínima: 270cm x 114cm x 10cm and 11’93 kg / m2
· Potència instal·lada: from 200W
· Pes material del conjunt panells: 1.578,09kg / un.
· Comportament davant el foc = Euroclasse B-s1, d0 i B-s3, d0 segons assaig EN13823
· Aïllament de poliuretà injectat de 44kg / m3, per gruix 100 mm, U = 0.23W / m2K
· 4 unitats Caple · PLUS plegades en contenidor de 40 peus
· Hospital de 12 unitats per a 33 pacients en 3 contenidors de 40 peus

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO: Registro patente: P201630845

CAJA HABITABLE

· A base de paneles sándwich discontinuos portantes tecnificados de 270cmx114cmx10cm con aislante térmico de poliuretano inyectado y sistema de ensamblaje patentado, montable y desmontable.

BOLSA SUPERIOR DE AUTO-SUFICIENCIA (Extra):

· Aljibe de recogida de agua pluvial y captación de energía solar a base de aljibe de PVC reforzado. Contenedor prismático plegable auto-formable con capacidad interna de almacenaje de agua para 3.082l.
· Cubierta extraíble para mantenimiento, orificios de recogida de agua con tejido de filtraje de acceso.
· Paneles flexibles fotovoltaicos y conducción para el suministro de la energía captada al interior.
· Batería de almacenaje y puntos de luminaria, enchufe e interruptor.
· Aportación de suministro del agua almacenada a puntos necesarios. Válvulas de apertura y filtro en la salida por manguera.

CAPLE·ON

Espais habitables produits industrialment.

DISENYATS PER:

· Habitatges o qualsevol altre ús auxiliar.

AVANTATGES DEL PRODUCTE:

· Producció industrialitzada modular, llibertat programàtica i de mesura.
· Muntatge en poques hores, en sec, sense maquinaria auxiliar, sense residus d’obra.
· Amb tot luxe de detalls.

USOS:

· Per turisme: bungalows.
· Per particulars: habitatges auxiliars.
· Per usos temporals: espais habitables reutilitzables. Per qualsevol ús.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES:

· Dimensions de l’espai habitable muntat: 286cmx816cm+114cm (voladís) x 250cm d’alçada.
· Superfície útil: 23,33m² + Porxo (50%)=5,96m². Volum=58,34m³.
· Dimensió de la peça tipus i la major respectivament: 250cmx114cmx10cm i 400cmx114cmx10cm.
· Acabats genèrics: interior Viroc gris e=10mm. Exterior Acer prelacat silver metàlic.
· Subministres agua y llum de la xarxa general. Possibilitat de autosuficiència (=sistema de auto suficiència CAPLE).
· Aïllament de poliuretà injectat de 44kg/m3 per espessor 100mm, U=0.23W/m²k.

ESPECIFICACIONS DEL PRODUCTE: Registre patent: P201630845

· Caixa habitable: A base de panells sandvitx discontinus portants tecnificats de 228cmx114cmx10cm amb anima
d’aïllant tèrmic de poliuretà injectat i sistema de acoblament patentat, muntable i desmuntable, revestiments extern
i intern segons descrit. O a escollir.
· Cobertura autosuficiència (Extra): Captació d’energia solar. Panells flexibles fotovoltaics sobre aljub autoformable de
recollida, emmagatzematge i distribució de l’aigua pluvial.

Fitxes tècniques

Les fitxes tècniques dels diferents models CAPLE Home tenen informació més detallada. Sol·licíteles enviant un correu electrònic a info@caplehome.com especificant el model pel qual estàs interessat.